Markedsvedtægter

Retningslinjer for fuglemarkeder:

  • Salg skal registreres på en fremlagt liste. Det er sælgers ansvar, at det sker.
  • Burene skal være lyse og rene samt have en passende størrelse.
  • Snavsede eller små bure med for mange fugle kan afvises.
  • Syge eller på anden måde tilskadekomne fugle vil blive afvist.
  • Burene skal være tydeligt mærket med fuglenes ejer samt pris.
  • Sælgere må benytte egne bure, men transportkasser og lignende vil ikke blive accepteret som salgsbure.
  • Der skal være adgang til frisk drikkevand samt rent foder.
  • Sælger skal selv stå for salget, så bliv i nærheden.
  • Markedsudvalget har ret til at bortvise ejeren af fuglene, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.

 

Lukket for kommentarer.